Services of Project MotiVATe | Chương Trình Giúp Đỡ của hội Project MotiVATe

Project MotiVATe ensures that all mentees graduate high school or obtain a GED, and pursue higher education while creating opportunities for personal growth, cultural connectedness, and social responsibility through:

Mentorship

A Mentor provides each mentee with guidance and support. This relationship is an integral aspect of the Mentee’s development in the program. Mentors and Mentees maintain contact at least once a week in addition to Study Hall and Monthly Activities.

Summer Camp

The annual camp helps develop bonds among members of the Project MotiVATe family, fosters a positive and supportive environment and establishes relationships for the upcoming school year. Activities consist of team building, leadership workshops, academic and career planning sessions, and cultural awareness activities.

Study Hall

Project MotiVATe offers weekly study hall sessions where academic tutors work with Mentees to improve academic skills and study habits. At study hall, Mentees also receive academic counseling, college preparation assistance, and participate in workshops.

Monthly Activities

Monthly activities are designed to expose youth to enriching experiences and promote civic engagement, such as college and career fairs, museum trips, and community and cultural events.


Chương trình MotiVATe sẽ giúp cho các em tốt nghiệp trung học hoặc có chứng chỉ tương đương với ra trường TH. Cùng lúc PM cũng tạo cơ hội cho các em có thể phát triển đúng mức, hoà nhập với hai nền văn hóa và có tinh thần trách nhiệm với bản thân, xã hội bằng cách:

Cố Vấn Cá Nhân

Mỗi người cố vấn có nhiệm vụ lo lắng, giúp đỡ, và hướng dẫn cặn kẽ cho từng em trong hội. Mối quan hệ này là khía cạnh mấu chốt trong sự tiến bộ của các em. Người cố vấn và người được cố vấn liên lạc với nhau ít nhất một lần mỗi tuần, ngoài buổi học thêm tại văn phòng và các sinh hoạt hàng tháng.

Trại hè

Trại hè hàng năm được tổ chức với mục đich giúp cho các em có sự đoàn kết chặt chẽ trong gia đình MotiVATe, điều tối yếu để nuôi dưỡng môi trường tích cực và giúp các em thiết lập những mối dây liên lạc cần có cho năm học mới. Các sinh hoạt bao gồm thiết lập đội ngũ, hội thảo về cách thức lãnh đạo, cách học tập hữu hiệu và hướng dẫn nghành học, nghề nghiệp tương lai, cùng các hoạt động có tính cách duy trì, phát huy văn hóa.

Lớp Học Thêm

Hàng tuần hội MotiVATe cũng tổ chức chương trình kèm học thêm, nơi các em được hướng dẫn để có thể tiến bộ, thành công dễ dàng hơn  trong học đường. Tại đây, các em cũng được hướng dẫn về cách chuẩn bị khi đi thi và xin vào đại học.

Sinh Hoạt hàng tháng

Hằng tháng các em có dịp thu thập thêm những kinh nghiệm quý giá và tích cực tham gia với môi trường sống chung quanh ví dụ như các buổi trình bày, thu thập tin tức về chương trình đại học và hướng dẫn nghề nghiệp, hoặc các chuyến đi thăm viện bảo tàng và các sinh hoạt có tính cách văn hóa trong cộng đồng.