Mentees and Mentors Overview | Sơ Lượt về những hội viên và Thiện Nguyện viên của hội PM

Mentees

Our Mentees are high school students ranging in age from 13-17 years old. Mentees are from the Orange County, California area (predominately from the cities of Westminster, Garden Grove and Santa Ana). Mentees participate in weekly study halls, monthly community activities, and our annual summer camp, and meet regularly with their Mentor.

Mentors

Our Mentors are highly motivated young professionals, college graduates, and/or current college students with a special interest in empowering Vietnamese-American youth. Mentors guide their Mentee toward academic success and encourage them to become active members of their community. In addition to keeping in touch with their Mentee, Mentors attend the annual summer camp, weekly study halls, and monthly activities. Mentors also assist Project MotiVATe’s core staff to plan programs and activities.


Hội viên

Là các em học sinh trung học, độ tuổi từ 13-17 tuổi. Các em ở Quận Cam, California (đa số từ các thành phố Westminster, Garden Grove và Santa Ana). Các em đến các lớp dạy kèm hàng tuần, và tham gia các sinh hoạt động cộng đồng hàng tháng, và trại hè hàng năm. Các em cũng liên lạc thường xuyên với người cố vấn riêng của mình.

Cố vấn Viên

Các cố vấn viên là những chuyên gia trẻ năng động, sinh viên tốt nghiệp đại học, hoặc sinh viên đang học đại học, có lý tưởng muốn giúp cho các em bậc Trung Học được thành công. Các cố vấn giúp đỡ các hội viên (HS) thành công hơn trong học đường và khuyến khích họ trở nên những thành viên tích cực trong cộng đồng của họ. Thêm vào đó, các cố vấn cũng tham dự trại hè hàng năm, giúp các em trong lớp học kèm hàng tuần và các sinh hoạt hàng tháng. Các viên cố vấn cũng đóng góp ý kiến với nhân viên chính của Project MotiVATe để soạn thảo chươngtrình, dự án cho các chương trình sinh  hoạt của hội .