About Us (Tiếng Việt)

English | Tiếng Việt

Nhiệm vụ…

…của Project MotiVATe (tư vấn thanh thiếu niên Việt-Mỹ) là để cố vấn Việt thanh thiếu niên Việt-Mỹ bằng cách phát triển kỹ năng học tập, văn hóa và tiếp xúc xã hội để đạt được sự thành công cá nhân và mục tiêu giáo dục.

Lý do cần thiết Project MotiVATe

Project MotiVATe (trước đây là “Camp for Kids”) được thành lập vào năm 1996 và phát triển để đáp ứng nhu cầu của thanh thiếu niên người Mỹ gốc Việt trong Quận Cam. Mặc dù số lượng của người Mỹ gốc Việt sống trong Quận Cam rất lớn nhưng hiện nay vẩn không có chương trình tư vấn miễn phí cho các em thanh thiếu niên người Việt gặp khó khăn về kỹ năng học tập và tiếp xúc xã hội. Để đáp ứng nhu cầu này, Project MotiVATe đang cung cấp chương trình tư vấn có tính chất văn hóa mà không đòi hỏi chi phí tài chính của gia đình.

Các em thanh thiếu niên của chúng tôi là học sinh trung học từ 14-17 tuổi. Các em tham gia vào các lớp học hàng tuần, hoạt động cộng đồng hàng tháng và trại mùa hè hàng năm của chúng tôi, và tiếp xúc thường xuyên với tư vấn cá nhân của các em.

Các tư vấn viên (mentors) của chúng tôi là những người chuyên nghiệp trẻ có động lực cao, sinh viên tốt nghiệp đại học và sinh viên đại học. Mentors có sự quan tâm đặc biệt với việc làm đào tạo khả năng giới trẻ người Mỹ gốc Việt. Các tư vấn viên của chúng tôi hướng dẩn các em học sinh đạt được thành công trong việc học tập. Mentors khuyến khích các em trở thành những thành viên hửu ích cho cộng đồng.

Những Dịch Vụ của Project MotiVATe

Project MotiVATe cố gắng giúp đỡ là các em học sinh sẽ tốt nghiệp trung học hoặc lấy bằng GED để theo đuổi sự giáo dục cao hơn và tạo ra cơ hội phát triển cá nhân, kết nối văn hóa và trách nhiệm xã hội qua những dịch vụ như:

Chương trình tư vấn (Mentors): Tư vấn viên (mentors) của chúng tôi giup các em học bang sự hướng dẫn và hỗ trợ. Mối quan hệ này là một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của các em trong chương trình. Các em học sinh và tư vấn viên duy trì liên lạc với nhau ít nhất một tuần một lần.

Trại hè: Trại hàng năm giúp phát triển sự liên hệ giữa các thành viên của đại gia đình Project MotiVATe, nuôi dưỡng một môi trường khả quan vững chắc và thiết lập mối quan hệ cho năm học sắp tới. Các hoạt động bao gồm xây dựng đội ngũ, hội thảo lãnh đạo, học tập và phiên họp lập kế hoạch sự nghiệp, và các hoạt động nâng cao nhận thức văn hóa.

Lớp học hàng tuần: Project MotiVATe cung cấp các lớp học hàng tuần để dạy kèm cho các em để giúp cải thiện kỹ năng học tập và thói quen học tập. Trong lóp học hàng tuần các em học sinh cũng được cố vấn học tập, cách thức chuẩn bị cho đại học, và tham gia hội thảo.

Sinh hoạt hàng tháng: Những buổi sinh hoạt được thiết kế để các em được tiếp xúc với sinh hoạt hửu ích và thúc đẩy tham gia trong bổn phận công dân, chẳng hạn như hội chợ đại học và sự nghiệp, các chuyến đi viện bảo tàng, và các sự kiện liên quan với cộng đồng và văn hóa.

Làm thế nào mới được tham gia

Project MotiVATe toàn bộ được tổ chức dứơi sự điều hành của các tình nguyện viên. Nếu quý vị muốn thành một phần tử của Project MotiVATe, xin vui lòng xem qua trang web của chúng tôi tại www.projectmotivate.org để lấy đơn ghi danh làm học sinh được hướng dẫn, tư vấn viên hoặc tình nguyện viên. Chúng tôi cũng chấp nhận sự đóng góp tài chánh hoặc các sự đống góp khác.

Xin quý vị email projectmotivate@gmail.com hoặc gọi số 714-257-5946 để
biết thêm chi tiết.

Để trở thành một người tư vấn viên, học sinh được sự hướng dẩn hoặc tình nguyện viên, quý vị phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Tư vấn viên (Mentor):
• Có thể cam kết tham gia ít nhất một năm
• Có kinh nghiệm làm việc với thanh thiếu niên độ tuổi học sinh trung học
• Tuổi từ 18 trở lên

Học sinh được sự hướng dẩn (Mentee):
• là sinh viên trường trung học trong khu vực Quận Cam (ưu tiên cho các học sinh lớp 9 và 10)
• Cam kết tham gia cho đến khi tốt nghiệp
• sẽ đạt nhiều lợi ích nếu có sự hướng dẩn học tập và giúp đở tiếp xúc xã hội

Tình nguyện viên (Volunteer):
• Có thời gian tham gia các lớp học hàng tuần
• Có thể hỗ trợ với các buổi sinh hoạt hàng tháng
• Tuổi từ 18 trở lên